Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren

GCV BE 0839508373 Oudegemstraat 12, 9200 Schoonaarde. info@dietiste-helen.be

  • De leveringsvoorwaarden.

 Het gebied (land) waar je levert, de termijn en de kosten ervan. Zensa kan niet worden aansprakelijk gesteld bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). Uw product komt zo snel mogelijk uw kant uit. Wij streven naar een aflevering binnen de 2 werkdagen. Indien een product niet voorradig is zal dit via mail of telefoon  gemeld worden. Indien uw product binnen de 30 dagen niet is aangekomen dan kan u die bestelling annuleren. U krijgt op dat moment een terugbetaling van de bestelde goederen.

Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk wordt afgeleverd aan de klant of derden.

  • Betalingen. 

Bij alle bestellingen op de webshop geldt een betalingsverplichting. Verzendingen binnen België zijn gratis vanaf 70 €. Kosten voor levering bedragen binnen België 5,7€, voor andere Europese landen geldt een tarief van 9€. Alle prijzen zijn incl. 6% BTW.

  • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Zelf of door derden.

Reclamaties dienen per e-mail of telefonisch gemeld te worden binnen de 24-uur na ontvangst van de desbetreffende goederen. Om hygiënische redenen nemen wij enkel ongeopende artikelen terug in originele verpakking.

  • Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren  is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper of klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren, om welke reden dan ook, enige schade moet vergoeden, dan kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de facturatiewaarde met betrekking tot het gekochte product.
  • Prijzen en prijslijst

Alle producten worden verhandeld in Euro. De prijzen zijn niet bindend en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.

  • Cadeaubon

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code, die kan maar 1x verstrekt worden. De klant dient de cadeaubon zelf te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubon en codes kunnen worden verstrekt. De restwaarde van een cadeaubon kan gebruikt worden voor een volgende consultatie of aankoop van producten. Cadeaubon of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Iedere cadeaubon is 6 maand geldig vanaf aangekochte datum. Na vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.

Bij aankoop van een cadeaubon op de webshop kan u kiezen om deze per post onverpakt te laten opsturen. Dit is gratis. Bij verpakking betaalt u de 5,7€ verzendingskost.

  • Overmacht

In geval van overmacht is Diëtistenpraktijk Helen Verwaeren niet gehouden aan haar verplichtingen t.o.v. de koper of klant. Respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht verstaan we onder meer stakingen, brand, pandemie, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet tijdig leveren van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

  • Privacyverklaring

De klant voorziet ons bij aankoop van een product van alle gegevens, waarvan we aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct verzenden van de producten. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt of koper. Bij alle aankopen op de webshop gelden deze voorwaarden.